Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi |

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi

Poinformuj znajomych:

Wydział Edukacji

ul. Krzemieniecka 2b
siedziba Centrum Obsługi Mieszkańców – Polesie
(obecnie ul. Sienkiewicza 5 i ul. Kopernika 36)

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa – Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

 

Dyrekcja:
dyrektor Małgorzata Zwolińska, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04
zastępca dyrektora Dorota Szafran, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04
zastępca dyrektora Berenika Bardzka, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04
zastępca dyrektora Ewa Wachowicz, pokój: 305, tel.: +48 (42) 638-48-04

 

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

 

Zadania:
  1. prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez miasto funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły i placówki oświatowe;
  2. planowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
  3. prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, w tym niepublicznych;
  4. zatwierdzanie organizacji publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
  5. koordynowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
  6. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną;
  7. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  8. rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po zakończeniu ich realizacji.

 

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 

Oddział Ekonomiczny
kierownik Dariusz Nejman
pokój: 216
tel.: +48 (42) 638-48-19

 

Oddział Koordynacji
ul. Krzemieniecka 2B, Łódź
kierownik Anna Werbińska-Nowak
pokój: 312
tel.: +48 (42) 638-48-31

 

Oddział Organizacji Szkół Publicznych
p.o. kierownika Halina Cyrulska
pokój: 211
tel.: +48 (42) 272-63-68

 

Oddział Remontowo-Majątkowy
tel.: +48 (42) 638-48-22, +48 (42) 638-48-57

 

Oddział Wychowania Przedszkolnego
kierownik Elżbieta Piekarska
pokój: 310
tel.: +48 (42) 638-48-71

 

Zespół ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku
koordynator: główny specjalista Elżbieta Wilczyńska
pokój: 205
tel.: +48 (42) 638-48-08

 

Zespół ds. Projektów Edukacyjnych
ul. Mikołaja Kopernika 36, 90-552 Łódź
tel.: +48 (42) 272-63-10

 

Zespół ds. Szkolnictwa Niepublicznego
ul. Mikołaja Kopernika 36, 90-552 Łódź
koordynator: główny specjalista Agnieszka Pawlikowska
tel.: +48 (42) 638-48-45

 

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Pracownik I stopnia Agnieszka Pietrzak
pokój: 305
tel.: +48 (42) 638-48-04
fax: +48 (42) 638-48-47, +48 (42) 638-48-48
podinspektor Katarzyna Podsiadła
pokój: 305
tel.: +48 (42) 638-48-04
fax: +48 (42) 638-48-47, +48 (42) 638-48-48

ChojnyDabrowa.pl

Dostarczamy naszym mieszkańcom ważne informacje z Łodzi i osiedla. Wiadomości Łódź, Chojny, Dąbrowa.

Więcej moich wpisów - Strona autora

Znajdziesz mnie na:
TwitterPinterestYouTube

Poinformuj znajomych:
Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.